תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
234 / 140
60%
כללי
268 / 156
59%