תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 86
77%
מגדר
234 / 139
60%
כללי
268 / 155
58%