תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
234 / 138
59%
כללי
268 / 154
58%