תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 5
5%
מגדר
234 / 137
59%
כללי
268 / 153
58%