תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 85
370%
מגדר
234 / 135
58%
כללי
268 / 151
57%