תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 84
75%
מגדר
234 / 134
58%
כללי
268 / 150
56%