תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
234 / 133
57%
כללי
268 / 149
56%