תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 2
67%
מגדר
34 / 16
48%
כללי
268 / 148
56%