תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 15
84%
מגדר
234 / 132
57%
כללי
268 / 147
55%