תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
34 / 15
45%
כללי
268 / 144
54%