תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 7
44%
מגדר
234 / 129
56%
כללי
268 / 143
54%