תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
234 / 127
55%
כללי
268 / 141
53%