תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
234 / 126
54%
כללי
268 / 140
53%