תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
234 / 125
54%
כללי
268 / 139
52%