תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 81
353%
מגדר
234 / 124
53%
כללי
268 / 138
52%