תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
234 / 121
52%
כללי
268 / 135
51%