תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
34 / 14
42%
כללי
268 / 134
50%