תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 80
348%
מגדר
234 / 120
52%
כללי
268 / 132
50%