תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 12
67%
מגדר
234 / 119
51%
כללי
268 / 131
49%