תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 79
71%
מגדר
234 / 118
51%
כללי
268 / 130
49%