תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
234 / 116
50%
כללי
268 / 128
48%