תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 77
69%
מגדר
234 / 114
49%
כללי
268 / 126
48%