תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 6
38%
מגדר
234 / 113
49%
כללי
268 / 125
47%