תוצאה
אישי
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
34 / 12
36%
כללי
268 / 123
46%