תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 75
327%
מגדר
234 / 111
48%
כללי
268 / 122
46%