תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
34 / 11
33%
כללי
268 / 120
45%