תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 4
4%
מגדר
234 / 109
47%
כללי
268 / 119
45%