תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 73
66%
מגדר
234 / 108
47%
כללי
268 / 118
45%