תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
234 / 107
46%
כללי
268 / 117
44%