תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
234 / 103
45%
כללי
268 / 113
43%