תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 4
25%
מגדר
234 / 98
42%
כללי
268 / 108
41%