תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 67
60%
מגדר
234 / 97
42%
כללי
268 / 107
40%