תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 10
77%
מגדר
34 / 10
30%
כללי
268 / 103
39%