תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 64
58%
מגדר
234 / 93
40%
כללי
268 / 102
39%