תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 10
56%
מגדר
234 / 92
40%
כללי
268 / 101
38%