תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
34 / 9
27%
כללי
268 / 95
36%