תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 57
51%
מגדר
234 / 82
36%
כללי
268 / 90
34%