תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 6
27%
מגדר
234 / 81
35%
כללי
268 / 89
34%