תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
34 / 8
24%
כללי
268 / 88
33%