תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 55
240%
מגדר
234 / 79
34%
כללי
268 / 86
33%