תוצאה
אישי
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
34 / 7
21%
כללי
268 / 85
32%