תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 5
22%
מגדר
234 / 76
33%
כללי
268 / 82
31%