תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
234 / 74
32%
כללי
268 / 80
30%