תוצאה
אישי
קטגוריה
23 / 51
222%
מגדר
234 / 73
32%
כללי
268 / 79
30%