תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 7
39%
מגדר
234 / 68
30%
כללי
268 / 74
28%