תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 47
42%
מגדר
234 / 67
29%
כללי
268 / 73
28%