תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 3
18%
מגדר
234 / 61
27%
כללי
268 / 67
25%