תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
234 / 60
26%
כללי
268 / 66
25%