תוצאה
אישי
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
234 / 47
21%
כללי
268 / 53
20%