תוצאה
אישי
קטגוריה
112 / 29
26%
מגדר
234 / 43
19%
כללי
268 / 49
19%